ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

6 พฤศจิกายน 2561