พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบฯ

14 พฤศจิกายน 2561