มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัคคุเทศก์น้อย

6 มีนาคม 2562