ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10

4 พฤษภาคม 2562