ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระราชินี"

3 มิถุนายน 2562