พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2562