สภ.ช่องเม็กฝึกจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

31 กรกฎาคม 2562