ต้อนรับคณะองคมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

2 สิงหาคม 2562