พิธีถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2562