รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

12 กันยายน 2563