ไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน

14 มกราคม 2564