กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และเป็นผู้อำนวยการค่ายฯ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1, 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4, 6 ได้เข้าค่ายในหลักสูตรเดินทางไกล และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5 อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 20 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betty Sport Day 61
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ฟ้า - แดงเกมส์ 61" วันที่ 2 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา วันนี้ตลอดทั้งวัน แอนมินจะมาอัพเดทความเคลื่อนไหว ความสนุกสนานให้แฟนเพจได้รับชมครับ "เบ็ตตี้ฯ เฮ้!!!

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------