กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2562

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากพระครูปัญญาวโรบล เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ให้กับนักเรียนตัวแทน มัคคุเทศก์น้อย ในงานมาฆบูชาอาเซียน ที่ผ่านมาและได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน วัดและโรงเรียน และให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กอีกด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 1
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง (ป.6), โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว (ป.6), โรงเรียนบ้านหินสูง (ป.6), โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 17 (ป.6), โรงเรียนบ้านโนนก่อ (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าคำ (ป.6), โรงเรียนบ้านป่าเลา (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 2
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบากชุม (ป.6), โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (ป.6), โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร (ป.6), โรงเรียนบ้านพลาญชัย (ม.3), โรงเรียนบ้านป่าแขม - หนองเรือ (ม.3), โรงเรียนบ้านห้วยทราย (ม.3), โรงเรียนบ้านคอแลน (ม.3), โรงเรียนบ้านหนองกบ (ป.6), โรงเรียนบ้านขอนแป้น (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมรุ่นน้องอำลารุ่นพี่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีการตั้งวงบูมให้กับม.6 บริเวณหน้าเสาธง และตั้งแถวมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผุ้ที่จะสำเร็จการศึกษา และภายในหอประชุมภูผาผึ้งได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิเช่น การเปิดวีดีทัศน์จากนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูอังสุมาลิน สาระสุข ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และครูเพ็ญนภา จันกันทะ ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ออกมาบรรยายความรู้สึกที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนชั้น ม.6/2 และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีโรงเรียนบัวงามวิทยา บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบล, วัดพระธาตุหนองบัว  และวัดนาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, วัดป่าใหญ่, วัดหลวง, วัดใต้ และวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดปากแซง, หาดชมดาว และวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดไรพัฒนา(หลวงปู่สรวง), น้ำตกสำโรงเกียรติ และตลาดการค้าช่องจอมจังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ และวัดพระธาตุเรืองรองจังหวัดศรีสะเกษ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ผามออีแดง และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ศรีสะกษ อควาเรียม) จังหวัดศรีสะเกษ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และเป็นผู้อำนวยการค่ายฯ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1, 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4, 6 ได้เข้าค่ายในหลักสูตรเดินทางไกล และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5 อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 20 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betty Sport Day 61
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ฟ้า - แดงเกมส์ 61" วันที่ 2 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา วันนี้ตลอดทั้งวัน แอนมินจะมาอัพเดทความเคลื่อนไหว ความสนุกสนานให้แฟนเพจได้รับชมครับ "เบ็ตตี้ฯ เฮ้!!!

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------