กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2561
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 อำเภอสิรินธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Morel Development School : MDS) ณ โรงเรียนหลักสี่ (ทองในทิวารีวิทยา) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการนำมาใช้ในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กต่อไป

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเตรียมการจัดทำข้อสอบโครงการ "คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งข้าราชครูจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมเพืท่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการประเมินการทำงานในห่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในการประเมิน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้ผำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายรมย์รวินท์ เชิดชู ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน (สมเด็จย่า)

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูนิยม พานิชกุล ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และให้คุณครูได้พบปะและแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จักที่หน้าเสาธงด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งครูย้ายโรงเรียน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมส่งนายนิเวศ มงคลการ ตำแหน่ง ครู และนางสาวชมัยพร วามสิงห์ ตำแหน่ง ครู ที่ย้ายโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิริธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านมาเราดีใจ... ท่านย้ายไปเราคิดถึง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับ และอำลาข้าราชการในชื่องาน "ท่านมาเราดีใจ... ท่านย้ายไปเราคิดถึง" โดยมีข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ 3 ท่าน คือ 1.นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเ้รียนหนองบัวฮีวิทยาคม 2.นายนิเวศ มงคลการ ครู ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 3.นางสาวชมัยพร วามสิงห์ ครู ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร และข้าราชการที่โอนย้ายมาจากสังกัดอื่น 2 ท่าน คือ 1.นางธรรญภร ขำเพ็ชร 2.นางเพ็ญนภา จันกันทะ และยังมีข้าราชการครูท่สามารถสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 6 ท่านคือ 1.นางสาวพรสวรรค์ สังวร 2.นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ 3.นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี 4.นางสาวชนากานต์ ร่มศรี 5.นางสาวสิริกร อนุดำ 6.นางสาวจิราพร มีแก้ว โดยในพิะีอำลา เป็นไปด้วยความซาบซึ้งของนักเรียน และครู และยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เ)้นประธานในพิธีเปิดการอบรม

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผู้บริหาร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการเข้าประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยได้เข้าประเมินการดำเนินการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 ) และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนด้วย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมสถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของไทย
วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นายอนวัช อินทรบุตร และนางทิชากร พิมพ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วม"โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.อุบลฯ
วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีอำลาครูชวลิต ไปบรรจุข้าราชการ
วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีอำลาคุณครูชวลิต จันทรเกษร ผู้ช่วยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถสอบบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ ซึ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกันแสดงความยินดี และได้ให้ครูชวลิต ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ได้ร่วมงานที่โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี และแนะนำแนวทางการศึกษาให้นักเรียนได้ทราบด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมพิธีปิดการเข้าค่ายอบรม ตามโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น 2561
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนางสาวจิราพร มีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีปิดการเข้าค่ายอบรมตามโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ นักเรียนเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 168 คน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน โดยนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมโรงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน และได้ผลคะแนนดังนี้ 1.เด็กหญิงปณิตา เย็นค่ำ ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 9 2.เด็กหญิงอภิชญา วิชัย ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 84

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลาญชัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมต้อนรับนายแสงทอง ฉันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลาญชัยคนใหม่ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผุ้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ เขื่อนสิรินธร
วันทืี่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร 
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก 
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินวิทยฐานะ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประเมินผลงานข้าราชการครูิองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยมีรองผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา), นายประเสริฐ  จูมลี (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา), นายกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง (ครู), นายรมย์รวินท์  เชิดชู (ครู) และ นายวรพงษ์  สุโคตร (ครู)
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่  20 กรกฎาคม 2561    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อนวัตกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพอเพียง และการจัดแผนพัฒนาการศึกษา
 
     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยกรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นำโดยนายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม และนายอนุศักดิ์ วันดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนางกุศราวดี ดำรงสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะฯ ในการบริหารงานกับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะฯได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กอีกด้วย

 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล & รีสอร์ท อุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 23 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  "หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาดูงานโครงการ 9 ส.
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะปฏิบัติงานโครงการ 9 ส. ของสถานศึกษา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการ 9 ส. ของโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระหว่าง
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้ารับการประุชุมเชิงปฏิยัติการ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปีเป็นปีที่ 16 และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในประเภทจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีที่ 2 กอปรกับสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ได้แจ้งประสานการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2561 โรงเรียนในสังกัด จังได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ และชมการจัดกิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดัต้อนรับครูบรรจุใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุรับราชการใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 คน 1.นางสาวจิราพร  มีแก้ว  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และมีการจัดการปฐมนิเทศแนวการปฏิบัติงานให้กับครู นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีกำหนดการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาเอก ภาษาเวียตนาม  ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสภานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระหว่าง
วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กิจกรรมพัฒนาความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ Active Learning
ระหว่าง
วันที่  9 - 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้แบบ Active Learning  ด้านการอ่าน การเขียน  และการวิเคราะห์  ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งผู้บริหาร และครูโรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมรีเจ้นท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม Thinking School
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับโรงเรียนบัวงามวิทยา และโรงเรียนนาคำวิทยา จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School" ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กส่งครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา, นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนางธรรญภร ขำเพ๊ชร ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง - รุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม B.T.C. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนางเพ๊ญนภา จันกันทะ, และนางพรสวรรค์ สังวร เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นตวามรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นจาก ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ประจำปี พ.ศ 2560 ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่47) ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 3,000 คน. โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เื่พื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 โรงเีรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักฯ เดินทางพร้อมคณะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวัฒนา เตชะโกมล ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะกรรมการชมการจัดนิทรรศการของนักเรียน พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าของ 4 โครงการ ที่ได้ทำ MOU ไว้ด้วยคือ 1.โครงการกิจกรรม 9ส. 2.โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 3.งานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลักษณ์ แพงไธสง ผู้ช่วยครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมวินัยข้าราชการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี "หลักสูตรการอบรมวินัย (การสร้างวินัยให้ตนเอง)" ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความรู้เรื่องการสร้างวินัยให้ตนเองจาก นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายนายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน นิติกรชำนาญการ ส่วนมาตรฐานวินัย อุธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตร "ครูผู้ไม่มีวันลา" ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูที่ได้รับรางวัลครูผู้ไม่มีวันลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามโครงการจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีครูที่ได้รับรางวัลคือ 1.นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 2.นางบุญล้อม แก้วดอน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.นายศรชัย ชินราช ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4.นายรมย์รวินท์ เชิดชู

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ ต้อนรับคณะประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำโดยนายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการผู้ประเมิน โดยได้รับชมการแสดงของนักเรียน การจัดทิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับครูบรรจุใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุรับราชการใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 คน 1.นางสาวพรสวรรค์ สังวร สอนในรายวิชาเกษตร 2.นางสาวสิริกร อนุคำ สอนในรายวิชาภาษาไทย 3.นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4.นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5.นางสาวชนากานต์ ร่มศรี สอนในรายวิชาคหกรรม และมีการจัดการปฐมนิเทศแนวการปฏิบัติงานให้กับครูทั้ง 5 ท่าน นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันครู
วันที่ 16 มกราคม 2561
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครู  บุคลากร

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินท์ จังหวัดนนทบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมอีสาน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 9ส
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดินททางเข้าประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 9ส ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการประกวดมาตรฐานของการจัดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดี และดีเด่นในวันครู 16 มกราคม 2561 ต่อไป โดยคณะกรรมการผูประเมินได้ดำเนินการประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง และติชมการดำเนินการของโรงเรียนด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------