กิจกรรมชุมชนประจำปี 2561
อบรมการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือดับไฟป่า
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าแก่นักเรียน ชุมชน  และองค์กร ในเขตพื้นที่ตำบลช่องเม็ก เพื่ออบรมให้ความรู้ในการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยจ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก  เป็นประธานในพิธีเปิด

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมาฆบูชาอาเซียน 2563
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการสานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน ฟังพระธรรมเทศนาอาเซียน ไทย-ลาว เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี


 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------