กิจกรรมชุมชนประจำปี 2561
สถานีตำรวจภูธรช่องเม็กขอใช้สถานที่จัดอบรม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ขอใช้สถานที่หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กในการจัดอบรมโครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ภ.3 ให้กับชาวบ้าน และผู้นำชุมชน โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งาน "พาแลงช่องเม็ก"
วันที่​ 24 พฤศจิกายน​ 2561 เวลา 19.00 น. โรงเรียน​เบ็ต​ตี้​ดูเมน​ 2​ ช่อง​เม็ก นำโดยนายกฤษณ์พงศ์ วรรณทอง ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะ​ นำนักเรียน​​นางรำของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ทำการแสดง​รำฟ้อนผ้ากาบบัวอุบลราชธานีศรีวนาลัย​ ในงาน "พาแลงช่องเม็ก"​ ณ เมืองเรืองแสง Chongmek Renovate โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานใน​พิธี​เปิด

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำรวจช่องทางผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านชายแดน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ชุดสำรวจช่องทางผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านชายแดน กรมแผนที่ทหาร ลงพื้นที่สำรวจและวัดแผนที่รอบบริเวณโรงเรียน และหมู่บ้านใกล้เคียง นำโดย ร.ต.ณรงค์ชัย เสือเฒ่า หัวหน้าชุดสำรวจที่ 1 และคณะ เข้าพบนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายกิติกร บุญเสริม ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อประสานงานขอข้อมูลและความร่วมมือจากสถานศึกษา

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเข้าร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" ณ บริเวณหน้าด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤทธิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นำวิ่งโดยคุณตุ๊กกี้ ชิงร้อย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเรืองแสง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ดำเนินการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเรืองแสง โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอสิรินธรเข้าร่วมงาน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคดังกล่าว ณ ลานหมู่บ้านเรืองแสง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานวันออกพรรษาเที่ยวงานเรือชักพระฯ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันออกพรรษาเที่ยวงานเรือชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกัยรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา" ณ บริเวณวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดย นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Big Cleaning Day. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำครูและนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561" ณ บริเวณถนนหน้าด่านช่องเม็ก และชุมชนเมืองเรืองแสง โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ภล เลิศรัชตปภัสร

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมาฆบูชาอาเซียน 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมงาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายรมย์รวินท์ เชิดชู และนายถาวร วงศ์สาลี เข้าร่วมงาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" บรรยายพิเศษ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร ีณ สวนสิรินธร เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และในการนี้โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดแสดงด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและพนักงานโรงเรียบนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ทุกวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------