โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ
นางบุญล้อม  แก้วดอน
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางสาวชมัยพร  วามสิงห์
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  
การแข่งขันกีฬานักเรียน (ระดับจังหวัด)

ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (ระดับจังหวัด) เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการแข่งขัน

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


           

------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันทักษะงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่  11-19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการแข่งขัน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง  ระดับ ม.ต้น

1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด  ระดับ ม.ปลาย
1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด  ระดับ ม.ต้น
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับ ม.ต้น
2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันโครงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ระดับ ม.ปลาย

  

------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 4 - 5  สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเป็นประธานในพิธีเปิด  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างสนุกสนาน


  

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

   

------------------------------------------------------------------------------------

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

------------------------------------------------------------------------------------

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ เขื่อนสิรินธร
วันทืี่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร 
 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกัยรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา" ณ บริเวณวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที

    

------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดย นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

   

------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Big Cleaning Day. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำครูและนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561" ณ บริเวณถนนหน้าด่านช่องเม็ก และชุมชนเมืองเรืองแสง โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ภล เลิศรัชตปภัสร

 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>
เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นางอรนุช  จินตะเวช
รองนายก อบจ.อุบลราชธานี
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสุรกิจ  สุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

   โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


15 สิงหาคม, 2561
เวลา 9:08:45


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com