โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ
นางบุญล้อม  แก้วดอน
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางสาวชมัยพร  วามสิงห์
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  

พิธีมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะัหมดวาระลง (จบการศึกษาในปีนี้) โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ และกล่าวชื่นชมและให้โอวาสกับนักเรียน

              

------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบรางวัลให้นักกีฬา ตัวแทนภาคอีสานไปแข่งขันระดับประเทศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) และกกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ที่ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืองในการเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในระดับประเทศ ในการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์ 2561" ณ เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียน

   

------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่
19 - 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมนเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์" ณ เ
ศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

     

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

  ต้อนรับคุณครูคนใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูนิยม พานิชกุล ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และให้คุณครูได้พบปะและแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จักที่หน้าเสาธงด้วย

    

------------------------------------------------------------------------------------

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

------------------------------------------------------------------------------------

  ส่งครูย้ายโรงเรียน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมส่งนายนิเวศ มงคลการ ตำแหน่ง ครู และนางสาวชมัยพร วามสิงห์ ตำแหน่ง ครู ที่ย้ายโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกัยรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา" ณ บริเวณวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที

   

------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดย นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

   

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>
เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นางอรนุช  จินตะเวช
รองนายก อบจ.อุบลราชธานี
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสุรกิจ  สุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

   โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


05 พฤศจิกายน, 2561
เวลา 13:31:53


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com