วันเดือนปี

กิจกรรม

31 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน  ม.1 และ ม.4
30 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกห้องเรียน  ม.1 และ ม.4
29 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน
 ม.1 และ ม.4  
23-27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียน ชั้น  ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5
11 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
6-8 มีนาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5
3 มีนาคม 2562 สอบ O-Net ม.6
28 กุมภาพัน์ 2562 สอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6
25-27 กุมภาพัน์ 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  ชั้น ม.3 และ ม.6
21 กุมภาพัน์ 2562 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6
8 กุมภาพัน์ 2562 ทัศนศึกษา ม.ปลาย
7 กุมภาพัน์ 2562 ทัศนศึกษา ม.ต้น
2-3 กุมภาพัน์ 2562 สอบ O-Net ม.3
14 มกราคม 2562 วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 20 ปี
10-11 มกราคม 2562 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561