กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2557
        เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 
โรงเรียนได้มีโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาของแต่ละห้อง

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2557  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้ร่วมกันถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  มอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 2 -4 ธันวาคม  2557 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้นำนักเรียนโรงเรียนของเราเข้าค่ายโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด จำนวน 40 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพลังงาน จาก กฟผ.
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 
โรงเรียได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับภาค  ครั้งที่ 1/2557  ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. :  แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การนำเสนอโครงการ Green House การอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การจัดแสดงผลงาน

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            สอบนักธรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน  2557  โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมะสนามหลวง ชั้นตรี ชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก 26 ห้องสอบ โดยมีนักเรียนทั้งตำบลช่องเม็กและโนนก่อเข้าสอบ


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ทำบุญเปิดอาคารใหม่
วันที่ 16 ตุลาคม 2557  หลังจากก่ออาคารศูนย์การเรียนรู้และหอประชุมใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนได้จัดทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นอาคารใหม่


  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           รองผู้ว่าฯอุบลฯ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทในเรื่องการเป็นพลเมืองดี มีวินัยการทำความดียิ่งๆขึ้นไป ที่หน้าเสาธง ประมาณ 30 นาทีและเยี่ยมอาคารสถานที่ด้วย พร้อมนี้ท่านได้มอบหนังสือพระในบ้านมอบให้นักเรียนครูบุคลากรคนละ1เล่ม


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 
2 กันยายน 2557  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22  และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 
21 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์  เกมส์วิทยาศาสตร์  Science Show  ละครวิทยาศาสตร์ แฟนซีรีไซเคิล

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         แข่งขันวันวิทยาษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 
18 สิงหาคม 2557  ชนะเลิศการแข่งขันชุดแฟนซีรีไซต์เคิล ม.ต้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 
8 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำห้องเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         มหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 
1 - 3 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (การสร้างเว็บไซต์)  ม.ต้น เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันทักษะระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
วันที่ 
25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรา โดยได้เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่พึ่งจะสร้างเสร็จในเร็ววันนี้ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 
22 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ถวายเทียนพรรษาเนื่องวันเข้าพรรษา
วันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยได้ให้คณะครู และนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้าน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 
1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               กิจกรรม To Be Number 1
วันที่  26  มิถุนายน  2557  โรงเรียนจัดกิจกรรม To Be Number1 กิกรรม คือกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม และดูแลช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก เช่น กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยมี TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่ชมรมต่างๆ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินการในชมรม TO BE NUMBER ONE  ของตน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 
26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ันสุนทรภู่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 
26 มิถุนายน 2557  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่
12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อบจ. มอบกระเป๋านักเรียนและชุดกีฬาสีชมพู
วันที่  15 พฤษภาคม  2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเป๋านักเรียน และชุดกีฬาสีชมพูให้กับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 2
พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ได้ทำการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          OPEN HOUSE
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557  โรงเรียนจัดกิจกรรม OPEN HOUSE โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิขาการ กิจกรรมเปิดโรงเรียนเพื่อชุมชน  ประจำปีการศึกษา  2556

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ติดตามผลโครงการเรียนต้นแบบ กฟผ. ครั้งที่ 1
วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียน ครั้งที่ 1  ระดับ "การเรียนรู้ของเยวชน" ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          รางวัลชนะเลิศช่างคอมฯตัวจิ๋ว ม.ต้น ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 12-13
กุมภาพันธ์ 2557  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2557 ในงาน "เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น" โรงเรียนได้ส่งนักเรียนข้าร่วมการแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. างวัลชนะเลิศช่างคอมฯตัวจิ๋ว (เขียนเว็บไซต์)  ม.ต้น  พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล  1,500 บาท
2.
างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่างคอมฯตัวจิ๋ว (Animation)  ม.ปลาย  เงินรางวัล  1,000 บาท
3. รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ "จักรยานไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ"  ม.ปลาย  เงินรางวัล 1,000 บาท และเงินสนับสนุนโครงการ 700 บาท
4. แข่งขันสะพานจำลอง  ม.ปลาย
5. แข่งขันโยนไข่  ม.ปลาย
6. แข่งขันจรวดขวดน้ำ ม.ต้น และ ม.ปลาย


      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดนักเรียนพระราชทาน
วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น.  นายวันชัย สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานมอบชุดนักเรียนพระราชทาน
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           สอบ O-NET  ม.3
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบ O-NET ม.3

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          แข่งขันคอมพิวเตอร์  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 24 มกราคม 2557  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงาน MBS Festival 2014

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5
ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2557  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ ต.ช.ต. 22 จังหวัดอุบลราชธานี


      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ม.3 ม.4 และ ม.6
ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2557  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1และ ม.3 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 และ ม.5 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 14 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่อพบผู้ปกครอง

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       นักเรียน ม.3  ศึกษาดูงานที่เขื่อนสิรินธร
เวลา 12.30 - 17.30 น. โรงเรียนนำนักเรียนศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร .อุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          แข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 5 - 9  มกราคม 2557 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน  นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
ผลการแข่งขันทักษะมีดังต่อไปนี้
1. ก
ารแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน HomePage ม.ต้น
    1.1 เด็กชายโชคชัย  ชิณโชติ    ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญเงิน
         ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
2. การแข่งขันร้อยมาลัย ม.ปลาย    ได้รับรางวัลลำดับที่ 4  เหรียญทอง
    2.1 นางสาวศศิมา  คำตา    ม.5/1
    2.2 นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง  ม.5/2
    2.3 นางสาวฐิติรัตน์  ทองตื้อ  ม.5/3
3. การแข่งขันร้อยมาลัย  ม.ต้น  ได้รับรางวัลลำดับที่ 7  เหรียญทอง
    3.1 เด็กหญิงกาญจนา  สุขจิต  ม.3/3
    3.2 เด็กหญิงเกษสยาม  สมยา    ม.3/3
    3.3 เด็กหญิงณัฐริกา  ดุจดา   ม.3/3
4. โครงงานสุขศึกษา  ม.ต้น  ได้รับรางวัลลำดับที่ 8  เหรียญเงิน
    4.1 เด็กหญิงไอลดา  คำโสง  ม.2/1
    4.2 เด็กหญิงปภัสรา  สายดี   ม.2/3
    4.3 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสมบัติ  ม.2/3
5. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน HomePage ม.ปลาย
    5.1  นายจักรวาล คงคาอินทร์   ได้รางวัลชมเชย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2557
   
           คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 9 ส.
วันที่ 24 ธันวาคม 2557  คณะ
กรรมการได้เดินทางมาประเมินการประกวดกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ มีระเบียบวินัย และใส่ใจสภาพแวดล้อมให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอสิรินธร
วันที่ 5 ธันวาคม 2557  คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอสิรินธร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 อำเภอสิรินธร  และผอ.โรงเรียน ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เจริญจิตภาวนา
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระราชวังออกแถลงการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 1  ณ วัดคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  โดยมีนายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
วันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (องค์การแพท-เดิม) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มูลนิธีสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) UNFPA/UNESCO/UNICEF ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         เยี่ยมชมศูนย์สื่อการเรียนรู้
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมชมศูนย์สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเรา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           รับเงินสงเคราะห์จากมูลนิธีราชประชานุเคราะห์
วันที่ 23 สิงหาคม 2557  นายสงวน  แสงชาติ  ผู้บริหารสถานศึกษา  เข้ารับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์  จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  จำนวนเงิน 50,000 บาท

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรมข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ถวายราชสดุดีวันแม่ ที่อำเภอสิรินธร
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ประชุมทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 10 สิงหาคม 2557  คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมเสวนา ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอุบล ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อระดมแนวความคิดในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท้าวทันความเปลี่ยนแปลง

          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          อบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 9 สิงหาคม  2557  คณะครูและบุคลากร ได้เข้ารับการอบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อปลุกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เฝ้าระวังตรวจสอบ สอดส่องพฤติกรรม สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตนเอง

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           รอง ผอ. รับรางวัลผู้บริหาร จาก ส.บ.ม.ท.
ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 2557  นายประดิษฐ์  นันทะสาร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2557  คณะครูและบุคลากร ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          วันครู 16 มกราคม 2557
วันที่ 16 มกราคม 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครูและบุคลากร

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน