กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2560
   ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  และร่วมถวายภัตตาหารเช้า  แด่พระภิกษุสงห์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2561 เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  สร้างความสุขกายใจอย่างถ้วนทั่วกัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบรางวัลยอดนักออมประจำปี 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวัฒฯา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้มอบรางวัลยอดนักออม ประจำ 2560 ในโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนผู้มียอดออมสูงสุดประจำปี 2560  จำนวน 10 คนด้วยกัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบรางวัลให้ นางสาวดวงหทัยวรรณ มูลหล้า
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลเพื่อร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นางสาวดวงหทัยวรรณ มูลหล้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ ลานหน้าเสาธง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประชาชนทั่วไป ในงานเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรช่องเม็ก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในงานสมโภช ณ วัดคำกลาง อ.สิรินธร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป้นการให้กำลังใจและเป็นแบบอย่างกับนักเรียนในโรงเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 1-16  ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกีฬษจังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ.2560 ประธานในพิธีเปิดนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประเภทกีฬาที่ได้รับรางวัลคือ "ประเภทกรีฑา 200 เมตรหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   แข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ (ม.ปลาย) รอบคัดเลือก
วันที่ 16  ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้  ในรายการ "เยาวชนอยากรู้" ณ สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี NBT (รอบคัดเลือก) จากโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 โรงเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้คะแนน 38 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 2 และจะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 มกราคม 2561

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านป่าไม้) ประจำปี 2561  จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงดภายในจังหวัดอุบลราชธานี  กอ.รมน.

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 1
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2202 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยนายเสนาะ มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะกับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันระดับประเทศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายกฤตเมธ กุลบุญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีในการแข่งขันกรีฑา 3,000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 "นครภูเก็ตเกมส์" ณ จังหวัดถูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ตัวแทนนักกีฬา เข้าพบนายก อบจ.อุบลฯ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสาวชมัยพร วามสิงห์ ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนายกฤตเมธ กุลบุญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าพบนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนตัวแทนนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   นักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางวรรณดี กุลบุญญา ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นางสาวกุุลวดี ทองปัน ผู้ช่วยครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนางสาวจันทร์จิรา ดาราสว่างโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนเข้าร่วมการบริิจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาครวมทั้งสิ้น 233 คน ลงทะเบียน 317 คนไม่ผ่าน 74 คนบริจาคได้ 233 คน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Big Cleaning Day. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. งานกิจกรรม 9ส. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ขึ้น เพื่อให้ครู - นักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อย ตามนโยบาย 9ส. ของหน่วยงานต้นสังกัด และมีการจัดประกวดพื้นที่รับผิดชอบสะอาดดีเด่น เพื่อมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจกับนักเรียน และครูประจำชั้น โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบาย และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักเรียนทุกห้องเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบเกียรติบัตรห้องเรียน 9ส. ดีเด่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 งานกิจกรรม 9ส. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ห้องเรียนที่มีการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทุกห้องเรียนได้รับรางวัล ระดับดี และมีห้องเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีเด่น 2 ห้องเรียน คือ 1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ม.2/1 2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ม.6/4 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี และได้มีการชี้แจงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนได้รับทราบ เพื่อการดำเนินการกิจกรรม 9ส. อย่างต่อเนื่องต่อไป

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน "สัปดาห์หนังสือ"
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ประจำปี 2560" ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 เปื่อเป็นการให้กำลังใจนักเรียน และเป็นแบบอย่างให้นักเรียนในโรงเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบรางวัลให้นักกีฬา ตัวแทนภาคอีสานไปแข่งขันระดับประเทศ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นายกฤตเมธ กุลบุญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ที่ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืองในการเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในระดับประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ด้วยสถิติ 10:50.69 นาที ในการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 "เวสสุวัณเกมส์ 2560" ณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ผู้อำนวยการฯ พบนักกีฬาตัวแทน
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู พบปะและให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เป็นตัวแทนนักกีฬา ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์ ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2560 นี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบรางวัล 9ส. ดีเด่นประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนตัวแทนห้องเรียนที่มีการักษาความสะอาดยอดเยี่ยม 9ส.ดีเด่นประจำเดือนกันยายน 2560 ดังรายการต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.3/2 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.3/1 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.3/2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.4/2 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.4/3 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.4/1 และม. 6/1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศให้นักเรียนร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบรางวัลยอดนักออม
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มียอดการออมเงินกับโรงเรียนธนาคารประจำเดือนกันยายนสูงสุดของแต่ละประเภทการออม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรม 100 ปี ธงไตรรงค์ ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ได้กล่าวให้ความรู้แกนักเรียนในเรื่องประวัติศาสตร์ของธงชาติไทยด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนบ้านแก่งศรีโคตร

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กพร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางพรพรรณ สมชาติ ครูแนะแนวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดร.เนวิน สคริมชอร์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนดเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางพรพรรณ สมชาติ ครูแนะแนวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคาและเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการต้อนรับจาก ดาบตำรวจอมรชัย ธรรมศิลา ครูใหญ่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา และคณะครูประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นอย่างดี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายศรชัย ชินราข หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบพันธุ์ไม้ให้โรงเรียนบ้านพลาญชัย

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้ามอบพันธุ์ไม้ และให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพลาญชัยในการปลูกพืชตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เขิื่อนสิรินธร มอบชุดกีฬาให้นักเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2560 นายดม เยื่อไม้ เจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นำชุดกีฬามอบให้นักเรียนตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 "เวสสุวัณเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เทศบาลนครอุดรธานี โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาและนักกีฬาตัวแทนรับมอบชุดกีฬาด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   จัดค่ายเยาวชน ณ บ้านบากชุม
วันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ OTOP บ้านบากชุม โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวรชัย ยืนมั่น นำนักเรียนแกนนำไปให้ความรู้กับนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2560 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรม English Camp 2017

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรม English Camp ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สอดแทรกกิจกรรมเข้าจังหวะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ให้ความรู้โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ในเรื่องของการจัดทำโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดังกล่าวด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ

วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายกิติกร บุญเสริม นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

วันที่ 8 กันยายน 2560 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ชุดวิทยากรขุนศึก 51 จัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยจ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้คุณของชาติ และสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครูและนักเรียนมอบดอกไม้จันท์ จำนวน 2,000 ดอกจากโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรม To Be Number One

วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบหมายให้นายศรชัย ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ To Be Number One ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ศึกษาประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี, วัดทุ่งศรีเมือง, อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี และส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ตรวจสุขภาพฟัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก จัดอบรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพปากและฟัน และได้สาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และให้นักเรียนได้ทดลองแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยวิธีการใช้เม็ดสีย้อมฟันให้นักเรียนเคี้ยว และแปรงให้สะอาด อีกทั้งยังได้ตรวจสุขภาพปากและฟันให้นักเรียนอีกด้วย


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   แข่งขันเทเบิลเทนนิส โตโยต้าดีลักซ์ (ดอกบัวคัพ)

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนาฝีมือโตโยต้าดีลักซ์ (ดอกบัวคัพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยครูชมัยพร วามสิงห์ ผู้ฝึกสอนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และได้รับรางวัล 1.นายกฤตเมษ กุลบุญญา รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 18 ปี 2.นายธันวา ดวงอุปมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป จัดการแข่งขันโดย ชมรมเทเบิลเทนนิส อุบลราชธานี


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และวิทยากรจากดุริยางค์ทหารบกและทหารอากาศให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   รับมอบหนังสือจาก พ.ต.อ.ศานิตย์ โพธิพรหม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ.ศานิตย์ โพธิพรหม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อให้นักเรียนไว้ค้นคว้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนังสือของบุตรชายซึ่งจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนจากบริษัทการบินไทยศึกษาต่อหลักสูตรนักบิน ปัจจุบันเป็นนักบินของบริษัทการบินไทย สายการบินระหว่างประเทศ


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเป็นปรธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของนักเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงบนเวที และปิดกิจกรรมในเวลา 15.30 น. นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างสนุกสนาน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่16-18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
.1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การพูดทางวิทยาศาสตร์  (ม.ปลาย)

       นางสาวคริสตพร  เพิ่มพันเท่า    ม.4/1

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์  (ม.ต้น)

    1 เด็กชายธนวันต์  สวัสดิ์           ม.2/1

    2 เด็กหญิงสิริวรรณ  ชูจันอัด      ม.2/1

    3 เด็กหญิงพรวิภา  จันมะณี        ม.2/1


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ประชุมและแสดงสินค้า OTOP CENER อำเภอเมือง จังหวัดอุบบราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งครูและนักเรียน เข้าร่วม "กิจกรรมสัมมนาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2" ตามหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย และรู้จักการป้องกันตัวเองจากการค้ามนุษย์

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ค่ายคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัด "โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีสุพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วย การจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างมาก

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วม "งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560" ตามโครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบเรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่  12-20 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการแข่งขัน
1. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ม.ปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันร้อยมาลัย  ม.ต้น
2. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ม.ต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหาสังคม  ม.ต้น

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศษฐกิจอาเซียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 8 สิงหาคม 2510 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน แต่งกายชุดประจำชาติต่าง ๆ และประกวดอาหารประจำชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร นักเรียนในการร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกถึงบุญคุณของแม่ที่ให้กำเนิด โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่นของนักเ้รียนแต่ละห้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยความทราบซึ้ง ที่ลูกได้มีโอกาสได้กราบแม่ หลังจากเสร็จพิธี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ข่าให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่โรงเรียนจะได้จัดขึ้นด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และว่าที่ ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธร กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก หลังจากมอบสิ่งของพระราชทาน ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อสนองโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าค่ายทักษะชีวิตความเป็นผู้นำ

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งครูทิชากร พิมพ์ทอง และครูปิยะวดี สีหาสาร นำนักเรียนในมูลนิธิศุภนิธิแห่งประเทศไทย เข้าร่วมค่ายทักษะชีวิตความเป็นผู้นำ ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงานบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงานบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ณ ห้องประชุมแซน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร นักเรียนได้มีโอกาสเดินป่า ศึกษาพืชพรรณต้นไม้ ที่เป็นพืชสมุนไพร

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรมเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า นางรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร เข้าให้การอบรมนักเรียนตัวแทนในโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 2017 "การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม" เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลเชื้อเห็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ โดยนายไพรัตน์ โทณะกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการ "อบจ.พาหมอ มาคำคีง"

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็กและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลช่องเม็ก จัดโครงการ "อบจ.พาหมอ มาคำคีง" เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลช่องเม็ก และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อดำเนินการตามโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใส่ใจประชาชน"

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   รับมอบเชื้อเห็ดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร ส่งมอบเชื้อเห็ดให้โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตามโครงการ "ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 2017 การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม" ให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัด "พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อย.น้อยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนางสาวชมัยพร วามสิงห์และนักเรียนแกนนำ ชุมนุม อย.น้อย ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียน อย.น้อยและให้ความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อยและชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการผืนป่าอาเซียน ASEAN FOREST PROJECT

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการผืนป่าอาเซียน ASEAN FOREST PROJECT" จัดขึ้นโดย กองร้อยทหารพรานที่ 2601 ร่วมกับ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มจำนวนต้นไม้เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศน์ให้กับพื้นที่ชายแดน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชนชายแดนและส่วนราชการทั้งสองประเทศ ณ บริเวณพื้นที่ บ้านเหล่าอินทร์แปลง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 14.00 น.

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชาและเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560 ในเขตวัดในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน 30 วัด 39 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพุทธ และคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรมกอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.) ร่วมกับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเสรีมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานีและนางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เลขานุการชมรมฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 254 คน และคณะครูในโรงเรียน

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 
30 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ันสุนทรภู่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 
28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการพออยู่ พอกิน ด้วยดิน เบ็ตตี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็กดำเนินการออกหน่วยให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการพออยู่ พอกิน ด้วยดินเบ็ตตี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยมีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน


           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชา" และโครงการ "มหกรรมถนนเด็กเดินสัญจร" เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสิรินธรและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดอุบลราชธานี และภาคเครือข่าย เป็นการให้บริการของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสวัดิการสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ได้รวดเร็ว ทั่วถึง  โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่  19-21 มิถุนายน 2560  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ไปแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เข้าแข่งขันทั้งหมด 3 รายการด้วยกัน คือ การแข่งขันร้อยมาลัย ม.ต้น และ ม.ปลาย, การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย


    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ช่างน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560   งานอนามัยโรงเรียนได้ให้นักเรียนช่างน้ำหนัก และ วัดส่วนสูงเพื่อเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนของเรา


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    รณรงค์ให้ความรู้เอดส์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้เอดส์ "ป้องกัน...โรคเอดส์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

      
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ฝึกอบรมวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่  14 มิถุนายน 2560  สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร


     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการพี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560  
ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2202 กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยกที่ 2 จัดโครงการ "ฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่" รุ่นที่ 9 ให้กับนักเรียนแกนนำจำนวน 60 คน เพื่อเป็นแกนนำสำหรับการค่อต้านยาเสพติด และฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน โดย ว่าที่ร.ต.ไพฑูรย์ จงจินากูล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด

       
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการพี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560   กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ได้จัดโครงการ  "พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน" โดยตัวแทนนักเรียน จำนวน  7 คน เข้าร่วมโครงการ


       
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้ส่งบุคลากร และนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น "จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ศูนย์การแสดงสินค้า OTOP Center อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันที่  9 มิถุนายน 2560   โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการแนะแนวการปกครองนักเรียน และชี้แจงนโนบายของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าพบกับครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันแนะนำชี้แนะแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนในที่ปรึกษาร่วมกันกับผู้ปกครอง


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    พิธีไว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    อบรมอนามัยเจริญพันธุ์
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560
วันที่  7 มิถุนายน 2560   โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นประธานนักเรียนคือ นายภานุพงษ์  สุมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ผู้สมัครหมายเลข 1


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    มอบรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

      
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

      
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การแข่งขันร้อยมาลัย ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. การแข่งขันร้อยมาลัย ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผลการแข่งขันรางวัลอื่นๆ
1. ทักษะคอมพิวเตอร์  ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. โครงวานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
4. โครงงานสังคมศึกษา  ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

5. คัดลายมือ  ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
6. คัดลายมือ  ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
7. โครงงานคณิตศาสตร์  ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
8. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
9. โครงงานวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


      
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 7 มีนาคม 2560 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ดำเนินการจัด "พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน และจัดการแสดงต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำลาให้ผู้สำเร็จการศึกษาไป


     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.6
วันที่ 6 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่), วังน้ำเขียวฟาร์ม, ศูนย์เกษตรพอเพียง (สวนลุงไกร) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย


     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 3 มีนาคม 2560 ารประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี และได้เข้าพบปะกับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายเศรษฐพงศ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการฯ, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการฯ, นายศรชัย ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ขึ้นเวทีพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งแนวนโยบายทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองเข้าพบครูที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อทราบข้อมูลในเชิงลึก

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.5
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้นำนักเรียนนไปทัศนศึกษาดังเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดนครพนม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดบุรีรัมย์


     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 
สืบเนื่องจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการเยาวชนอยากรู้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย และเข้ารับรางวัลพระราชทานโครงการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏอุบลราชธานี

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานมอบทุนพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ.เมือง จ.อุบลฯ พร้อมกันนี้นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (สังกัดอบจ.อุบลฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ด้วย  โรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนในโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 คือ 
1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32   จำนวน 175 ผืน
2.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก     จำนวน 246 ผืน
3.โรงเรียนเสาวนิศโพธิ์ไทย              จำนวน   18 ผืน

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   แนะแนวคน แนะนำงาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาแนะแนวนักเรียนในการหางานทำในกิจกรรม "แนะแนวคน แนะนำงาน สร้างรากฐานการมีงานทำอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. โดยนักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ และจังหวัดสุรินทร์ สพม.32 บุรีรัมย์ สพม.33 สุรินทร์ สพม.28 ศรีสะเกษ สพม.29 อุบลราชธานี อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการค่ายกวดวิชา "พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน" โดยนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนในเขตชายแดน 4 จังหวัด เพื่อดำเนินการกิจกรรมกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ แนะแนวทางการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนบายของผู้บัญชาการฯ

    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรม To Be Number One
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม To Be Number One  เป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
    1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
    3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมมะ"
ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรม การพัฒนาให้มีความฉลาดมีเหตุมีผล รอบคอบในสิ่งดีและชั่วทั้งหลายพอประมาณ ย่อมจะดำเนินกิจการต่างๆไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาด การพัฒนาจิตก็เท่ากับการส่งเสริมความฉลาด ความเจริญทางจิตใจที่ได้รับการอบรมการพัฒนาย่อมเป็นผลดีกว่าความเจริญทางด้านวัตถุที่ไม่ได้พัฒนาจิตไปพร้อมกันอยู่มาก

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ค่ายวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ขั้น ณ วนอุทยานภูจองนายอย

    
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559

      
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ค่ายคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายเชิงวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม  2560  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1,ม.3 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 - ม.6
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม  2560  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าค่ายลูกเสือ ม.2
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม  2560  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
วันที่ 19 มกราคม  2560  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     การแข่งขันทักษะงานวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 12-13
มกราคม 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ในงาน "เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์"

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เด็กหญิงดวงหทัยวรรณ  มูลหล้า  เด็กไทยเยาวชนดีเด่น
วัที่ 11 มกราคม 2560  เด็กหญิงดวงหทัยวรรณ  มูลหล้า  ได้รับคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2560   "เด็กไทย  ใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง"

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2560
 
  ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินท์ จังหวัดนนทบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมอีสาน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 9ส
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดินททางเข้าประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 9ส ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการประกวดมาตรฐานของการจัดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดี และดีเด่นในวันครู 16 มกราคม 2561 ต่อไป โดยคณะกรรมการผูประเมินได้ดำเนินการประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง และติชมการดำเนินการของโรงเรียนด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมความพร้อมสู่หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560)
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551" (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประเมินครูดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการประเมินครูเด่น  ประจำปี 2561
เพื่อเข้า
รับรางวัล "ครูดีเด่น"  ในวันครู

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อมรา ภาระศรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการย้ายการปฏิบัติหน้าที่จากโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม โดยในพิธีมการบายศรีสู่ขวัญ และมอบของที่ระลึกด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ ถนนสายวัฒนธรรมช่องเม็ก หน้าด่านศุลกากรช่องเม็ก พรมแดนไทย - ลาว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม คือวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติไทย และเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยนายเสนาะ มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดการแสดงรำบายศรีหลวงในพิธีเปิดด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  รับสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนตาม โครงการจิตอาสาฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนตาม "โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร" ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธีมอบ


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ สธว. - บดช.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัด "การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ สธว. - บดช." เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครู และบุคลากรของทั้ง 2 โรงเรียน โดยนายถนอม นนท์ศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทคือ แชร์บอล วอลเล่บอล และฟุตบอล หลังจากแข่งขันกีฬาเสร็จ ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประชุมวัฒนธรรมตำบล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายกฤษณ์พงศ์ วรรณทอง ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรม ตำบลช่องเม็ก ณ ห้องประชุมภูเคียงน้ำรีสอร์ท ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายกิติกร บุญเสริม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหมายเลข 3 หน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฆม


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.สิรินธร
วันที่ 2 พฤศจิกายน2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสิรินธร ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธรชั้น 2 โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในการประชุม


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ช่วงเย็น)
วันที่ 26 ตุลาคม 2560  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวอำเภอสิรินธร โดยพิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ข้าราชการและพนักงานจ้างโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในการถวายดอกไม้จันทน์ในพิธี


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ร่วมงาน "ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน...วันเกษียณ"

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสิรฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายนิเวศ มงคลการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ, นายศรชัย ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน, นางสุภาวดี มงคลการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และนางสาวพรรณพิมล ศรีแก้วกุล ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมงาน "ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน...วันเกษียณ" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูในสังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร ชั้น 2 โดยมีนายประสิทธิ อินทร์โชติ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานการประชุม

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรม "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง"

วันที่ 23 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายรมย์รวินท์ เชิดชู หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ, และนางบุญล้อม แก้วดอน เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการอบรม "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลฯ ผู้บริหาร

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักฯ เดินทางพร้อมคณะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวัฒนา เตชะโกมล ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยในโอกาสนี้ ได้ถือฤกษ์งามยามดีให้ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ประดับบ่าอินทรธนูให้นายวัฒนา เตชะโกมล ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจาก ผู้อำนวยชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่ได้รับแต่งตั้งคำสั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ด้วย โดยในการประเมินในครั้งนี้มีการแสดงของนักเรียนในด้านต่าง ๆ มากมาย นายนิเวศ มงคลการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการในเรื่องของงานวิชาการและผลงานของนักเรียนให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชมการจัดนิทรรศการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าของ 4 โครงการ ที่ได้ทำ MOU ไว้ด้วยคือ 1.โครงการกิจกรรม 9ส. 2.โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 3.งานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ต้อนรับคณะจากโรงเรียนครบุรี นครราชสีมา

วันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จากโรงเรียนครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลังของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   อบรมการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล ณ ห้องราชพฤษ์ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลส อุบลราชธานี นำโดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชวลิต จันทร์เกษร ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมการอบรม และนายนิเวศ มงคลการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมด้วย


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1ตำรวจ 1โรงเรียน )

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน( 1ตำรวจ 1โรงเรียน ) ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า OTOP CENER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.ต.ธนิตศักด ิ์ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม และในพิธีมีการรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาด้วย


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัด "การอบรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น / ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)" โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนางศรีสกุล จารุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     สังเกตุการณ์ การประเมินสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะผู้บริหาร และครูแกนนำในโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อนำมาปรับใช้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กในการจัดการประเมิน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี" ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อำภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหาร และครู จาก จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายนิเวศ มงคลการ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู อำเภอปทุมรัตน์ 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงาน นำโดย นายดำรงค์ สีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ และผู้ร่วมโครงการจำนวน 98 ท่าน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมอบรม "แนวทางการปฏบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ เป็นวิทยากรการอบรมกองการพัสดุภาครัฐในพิธี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ที่อำเภอสิรินธร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวักอุบลราชธานี โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธรเป็นพระธานในพิธี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายรมย์รวินท์ เชิดชู หัวหน้าแผนงาน และนางทิชากร พิมพ์ทอง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย สุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.บัวงามวิทยา และร.ร.ห้วยข่าพิทยาคม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายเศรษฐพงศ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนายเสถียร บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม พร้อมครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนบัวงามวิทยา และโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และได้ศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนได้แนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบจ.นิเทศติดตามการบริหารงานโรงเรียน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เดินทางมาตรวจนิเทศและติดตามการบริหารงานของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อเรียนรู้ทางไกล
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งครูบุญล้อม แก้วดอน และครูอนวัช อินทรบุตร ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเรียนรู้วิธีการทำ Infographic เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ในการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีจำนำเทียนพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูเข้าร่วมพิธีเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวาย ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม และวัดป่าถ้ำค้อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการ "การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS" ศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนพอเพียง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) โดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการจัดประชุม เพื่อเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อนำองค์ความรู้ นโยบาย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนมาปรับใช้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต่อไป

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประเมืน SBMLD
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะผู้ประเมิน "การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น - School Based Management for Local Development : SBMLD" นำโดย นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กรับการประเมินตามโครงการ 4 ด้าน คือ
1.ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
3.หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีตาร์
4.หลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
โดยในการประเมินมีนักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการชมต้อนรับคณะผู้ประเมินนำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประเมินนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาเอก "ภาษาเวียดนาม"

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560  โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

        
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      อบรมคุณธรรมจริยธรรม (วินัย)
วันที่ 17 มิถุนายน 2560  โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม (วินัย) ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    อบรม PIM
วันที่ 10 มิถุนายน 2560  โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 75 ตอน "การสอนแนวใหม่ยุคดิจิตอล" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา  แอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนได้เชิญคณธกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2560

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  คณะครูที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ โดยในระหว่างการประเมินมีการแสดงการฟ้อนรำ และดนตรีสากลของนักเรียนให้แก่คณะกรรมการได้รับชม และได้รับคำชื่นชมจากคณะการประเมินอีกด้วย

         
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการดำเนินงานการเรียนรู้ 3 สาระ สาระการเรียนรู้พืชศึกษา เพื่อนำมาประใช้ในโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนต่อไป

         
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       อบรมพัฒนาศักยภาครู 8 กลุ่มสาระฯ
ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2560 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"  ณ ห้องรีเจ้นท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธีได้รับความรู้จาก ผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน วิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบ 4.0" โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ส่งผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูในฝ่ายบริหารวิชาการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 13 คน นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อการพัฒนาครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ


    
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม


 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    งานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ให้นายสงวน  แสงชาติ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และ นายวัฒนา  เตชะโกมล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นั้นโรงเรียนจึงขอเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานเลี้ยง ต้อนรับ – เลี้ยงส่ง ผู้บริหารสถานศึกษาในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 2


    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      วันครู 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครูและบุคลากร

    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมชุมชนในโรงเรียนในปี 2560
 
     ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและพนักงานโรงเรียบนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ทุกวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น15 ค่ำเดือน 11 ร่วมกับชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ณ ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณหน้าด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      เข้าร่วมประชุมคณะฝ่ายจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายวรพงษ์ สุโตร ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะฝ่ายจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว อ.สิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ทำบุญตักบาตร วันขึ้น 15 ค่ำ ประจำเดือนกันยายน 2560
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นายเศรษฐพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานจ้างและนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมชายแดนไทย-ลาว ทำบุญตักบาตรทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน ณ ถนนหน้าด่านพรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      รับบริจาคพันธุ์ไม้ เพื่อปลูกในโรงเรียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับพันธุ์ไม้จากงานสวนป่าพิบูลมังสาหาร และงานสวนป่าช่องเม็ก อาทิเช่น ต้นทองกวาว, ต้นตะเคียน, ต้นพิกุลทอง, และต้นยางนา เพื่อนำมาปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และโรงเรียนพอเพียง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณโรงเรียน

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีจำนำเทียนพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูเข้าร่วมพิธีเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวาย ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม และวัดป่าถ้ำค้อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวัดภูนกยูง
วันที่ 10 มิถุนายน  2560 
โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม (ภูนกยูง) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

   
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      กิจกรรมชุมชน-คน กฟผ.
วันที่ 5 มิถุนายน  2560 
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในการร่วมกันปลูกยางนา ตามโครงการ "ชุมชน-คน กฟผ. ก้าวตามรอยร่อย ก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืน"  ณ บ้านอ่างประดู่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      งานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2560 
โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------