กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2562

Betty Sport Day 62
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ฟ้า - แดงเกมส์ 62"  โดยนาย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  พร้อมทั้งยังร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมครูเบ็ตตี้ กับ ทีมVIP ผู้บริหารและผู้นำชุมชน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประกอบไปด้วย สมุด และปากกาประราชทาน ถุงเท้า สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับกระเป๋าพระราชทานด้วย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนอกจากจะได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 11.5 กม. ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 CRA Charity Run 2019 บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศดังนี้
1. ด.ญ.กฤติญาดา กุลบุญญา   รางวัลชนะเลิศ  วิ่ง 80 เมตร อายุ 12ปี หญิง
2. ด.ญ.กฤติญาดา กุลบุญญา   รางวัลชนะเลิศ  วิ่ง 100 เมตร อายุ 12ปี หญิง
3. ด.ญ.กฤติญาดา กุลบุญญา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  วิ่ง 60 เมตร อายุ 12ปี หญิง
4. นายกฤตเมธ กุลบุญญา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  วิ่ง 800 เมตร อายุ 18ปีชาย
5. นายกฤตเมธ กุลบุญญา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 18ปีชาย
6. นายกฤตเมธ กุลบุญญา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  วิ่ง  5,000 เมตร อายุ 18ปีชาย
7. นายกฤตเมธ กุลบุญญา  ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร อายุ 15ปี ขึ้นไป

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (SBMLD) ม.ต้น
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษาวิชาการ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนตัวแทนที่ได้ไปแข่งขันทักษาวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมความเป็นเลิศด้านอาหารไทย (SBMLD)
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) หลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสอนให้นักเรียนไดเรียนรู้พื้นฐานของการทำอาหารเพื่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได้ด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมประกวดดาวท้องถิ่น
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดาวท้องถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้การจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 งานโรงเรียนคุณธรรม ส่งนายวรพงษ์ สุโคตร และนักเรียนแกนนำ ออกให้ความรู้การจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการนิเทศการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งบุคลากรเข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ที่ได้เข้าร่วมจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจากภายในสถานศึกษา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการวาดรูปทางพฤกษศาสตร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานสวนพฤกษศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการอบรมการวาดรูปทางพฤกษศาสตร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแกนนำในหารเผยแพร่ความรู้ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามถวายพระพรชัย 12 สิงหาคม
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยนายวัฒนา เตชะโกมลผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้มีโอกาสลงนามถวายพระพรชัยมงคล


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะองคมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, อำเภอสิรินธรและหน่วยงานในอำเภอสิรินธร จัดพิธีต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภ.ช่องเม็กฝึกจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ให้การอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จำนวน 6 นาย เข้าฝึกจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 23 นาย ณ อาคาร 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเตรียมความพร้อมงานจราจร ต้อนรับคณะองคมนตรี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมอนามัยเจริญพันธุ์
ระหว่างวันที่ 27-28รกฎาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียน ครูเพ็ญนภา  จันกันทะ และครูอภิลักษณ์  แพงไธสง ได้นำกเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี  โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Big Cleaning day
วันที่ 25 รกฎาคม 2562
งานกิจกรรม 9ส. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ครู และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน ตามนโยบาย 9ส. ที่เป็นหนึ่งใน MOU กับต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 25รกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ อาคาร 4 ภูมดง่าม  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายประเสริฐ  จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตรทำความดี
วันที่ 25รกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องนักเรียนในฐานะเยาวชนที่ดีที่สร้างความดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนในโรงเรียน และสังคม ท่ามกลางความดีใจของคณะครู และเพื่อนนักเรียน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 12รกฎาคม 2562 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิทยากร ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมหลายประเด็น  และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่จะเกิดแก่นักเรียนและเยาวชนทั่วประเทศ โรงเรียนจึงได้จัดกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต่อจากมูลนิธิ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนที่กำลังพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม และนำไปใช้จริง


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แห่เทียนตามประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตามประเพณีวันเข้าพรรษา ไปยังวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส เพื่อเป็นการสานต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ และให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีการจัดขบวนนางรำจากนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 เพื่อความงดงามของขบวนแห่


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริจาคโลหิต
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 38 คน เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 งานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารภูพร้าว ให้นักเรียนแกนนำจำนวน 60 คน เพื่อการนำไปเผยแพร่การจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนต่อไป โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพอธีเปิดการอบรม


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 11 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำโรงเรียน (อสร.) หรือนักเรียนที่สนใจเรียนรู้งาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีองค์ความรู้ และฝึกทักษะสามารถช่วยช่วยเหลือ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ก่อนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ไปถึง พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมมือกับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ ออกให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มอบทรายอะเบสกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ด้วย


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันคนเก่ง...ในโรงเรียนท้องถิ่น
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์สอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมคุณธรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม เพื่อนำไปสู่การประเมินโรงเรียนคุณธรรม โดยครูแกนนำตามโครงการฯ


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 1
กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้นำนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการใน "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รายการดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 19 โรงเรียน การแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 19 โรงเรียน การแข่งขันร้อยงานประดิษฐ์ใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
3.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 จากทั้งหมด 30 โรงเรียน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 17 จากทั้งหมด 19 โรงเรียน การแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 15  จากทั้งหมด 51 โรงเรียน การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 15  จากทั้งหมด 29 โรงเรียน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 19  จากทั้งหมด 21 โรงเรียน การแข่งขันประกวดโครงงานนักรเยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโรงเรียนคุณธรรม ม.ต้น
วันพฤหัสบดี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลาดนัดหลักสูตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณครูพรพรรณ สมชาติ ได้นักเรียนชั้นม.6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบทุนการศึกษา กฟผ.ประจำปี 2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กำหนดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา กฟผ. ประจำปี 2562 "โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้คัดเลือกจากนักเรียน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภ.ช่องเม็ก อบรมกฏจราจร
วันวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ร.ต.อ.เมธา แก้วโสภา รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 5 นาย มาให้ความรู้ด้านการจราจร โดยมีเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 68 คน เพื่อป้องกันและปราบปรามจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย เน้นความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเยาวชนสายใหม่
วันที่14 มิถุนายน 2562 ด้วยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2211 เข้าปฏิบัจิงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สปส.ศปป.2.กอ.รมน.) เป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานด้านการสร้างมวลชน เน้นมาตรการในระบบป้องกัน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3 ระบบคือ ระบบป้องกัน ระบบการปราบปราม และระบบบำบัดรักษา/หื้นฟู เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้เความเข้าใจเกี่ยวกับยาติด ปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม ร่วมเป็นแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของครู ในการศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบความสำเร็จ ได้เป็นศิษย์ที่มีครู โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีสวมปลอกแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่น ปีการศึกษา 2561 ด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือกออก และการกำจัดยุงลาย ในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560
วันที่  4 มิถุนายน 2562   โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นประธานนักเรียนคือ นายพิทวัส  สาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ผู้สมัครหมายเลข 3


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา   ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธงหลังทำการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นได้ลดธงชาติลงครึ่งเสาต่อมา นายวัฒนา  เตชะโกมล ได้กล่าวถึงประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมกับให้นักเรียนเอาแบบอย่างที่ดีของท่านมาใช้ในการเป็นคนดี และต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ 4 (ค่ายธรรมะ)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 ณ ศุนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน 23 ประการของในหลวงรัชการลที่ 9 รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ต้น

 

  1.เด็กหญิงอรสา  วุฒิเศลา

 

 

  2.เด็กหญิงชิดชนก  สีดา

 

 

  3.เด็กชายก้องกิดาการ  ไชยเศษ

 

2. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ปลาย

 

  1.นางสาวศิริญา  ผาระพรม

 

 

  2.นางสาวศิรินทิพย์  ฝางคำ

 

 

  3.นางสาวอรทัย  ใจราช

 

3. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตอง

ม.ต้น+ม.ปลาย

 

   1.เด็กหญิงบุญญารินทร์  กะริยะ

 

 

   2.เด็กชายจีรศักดิ์  นิพล

 

 

   3.นายธเนศ  สีหาธรรม

 

4. รางวัลชนะเลิศ

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ม.ต้น

 

   1.เด็กหญิงดลนภา  บุตรโคตร

 

 

   2.เด็กหญิงทราย  พรมมาสี

 

 

   3.เด็กหญิงลีลาวดี  แก่นธาตุ

 

5. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ต้น

 

   เด็กชายภัทรดนัย  กิ่งแก้ว

 

6. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ปลาย

 

   นางสาวพรพิมล  เสาะไธสง

 

7. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันการคัดลายมือ

ม.ต้น 

 

   เด็กหญิงอังสุมาลี  วงค์เสนา

 

ผลการแข่งขันรางวัลอื่นๆ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงานสังคมศึกษา

ม.ปลาย

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงานศิลปะ

ม.ปลาย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ม.ปลาย


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเยาวชนสายใหม่
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2211 เข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (สปส.ศปป.2 กอ.รมน.) เป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานด้านการสร้างมวลชน เน้นมาตรการในระบบป้องกัน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3 ระบบ 1. ระบบป้องกัน 2. ระบบการปราบปราม 3. ระบบบำบัดรักษา/ฟื้นฟู  เพื่อความมุ่งหมายป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน สนับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
วันที่ 14  พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วเบ็ตตี้ แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศ อันได้แก่ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล โดย นางพรพรรณ สมชาติ หัวหน้าการฝ่ายบริหารวิชาการ, นายกิติกร  บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นายศรชัย  ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางบุญล้อม  แก้วดอน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จากนั้น เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากพระครูปัญญาวโรบล เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ให้กับนักเรียนตัวแทน มัคคุเทศก์น้อย ในงานมาฆบูชาอาเซียน ที่ผ่านมาและได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน วัดและโรงเรียน และให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กอีกด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 1
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง (ป.6), โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว (ป.6), โรงเรียนบ้านหินสูง (ป.6), โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 17 (ป.6), โรงเรียนบ้านโนนก่อ (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าคำ (ป.6), โรงเรียนบ้านป่าเลา (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 2
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบากชุม (ป.6), โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (ป.6), โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร (ป.6), โรงเรียนบ้านพลาญชัย (ม.3), โรงเรียนบ้านป่าแขม - หนองเรือ (ม.3), โรงเรียนบ้านห้วยทราย (ม.3), โรงเรียนบ้านคอแลน (ม.3), โรงเรียนบ้านหนองกบ (ป.6), โรงเรียนบ้านขอนแป้น (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมรุ่นน้องอำลารุ่นพี่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีการตั้งวงบูมให้กับม.6 บริเวณหน้าเสาธง และตั้งแถวมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผุ้ที่จะสำเร็จการศึกษา และภายในหอประชุมภูผาผึ้งได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิเช่น การเปิดวีดีทัศน์จากนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูอังสุมาลิน สาระสุข ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และครูเพ็ญนภา จันกันทะ ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ออกมาบรรยายความรู้สึกที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนชั้น ม.6/2 และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีโรงเรียนบัวงามวิทยา บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบล, วัดพระธาตุหนองบัว  และวัดนาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, วัดป่าใหญ่, วัดหลวง, วัดใต้ และวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดปากแซง, หาดชมดาว และวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดไรพัฒนา(หลวงปู่สรวง), น้ำตกสำโรงเกียรติ และตลาดการค้าช่องจอมจังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ และวัดพระธาตุเรืองรองจังหวัดศรีสะเกษ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ผามออีแดง และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ศรีสะกษ อควาเรียม) จังหวัดศรีสะเกษ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และเป็นผู้อำนวยการค่ายฯ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1, 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4, 6 ได้เข้าค่ายในหลักสูตรเดินทางไกล และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5 อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 20 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betty Sport Day 61
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ฟ้า - แดงเกมส์ 61" วันที่ 2 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา วันนี้ตลอดทั้งวัน แอนมินจะมาอัพเดทความเคลื่อนไหว ความสนุกสนานให้แฟนเพจได้รับชมครับ "เบ็ตตี้ฯ เฮ้!!!

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2562
 
จัดนิทรรศการทรัพยากรไทยในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ และจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับ ว่าที่ ร.ต.วินิจชัย ทองทิพย์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และให้คุณครูได้พบปะและแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จักที่หน้าเสาธงด้วย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ส่วนราชการที่่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1) พิธีทำบุญตักบาตร 2) พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 3) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อำเภอสิรินธร ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งจัดเตรียมพวงมาลาดอกไม้สด สีเหลือง เพื่อเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งครูย้าย (นายอนวัช อินทรบุตร)
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เดินทางสู่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำการส่งนายอนวัช อินทรบุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยนายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยครู
วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในการประเมิน ร่วมด้วยนายประเสริญ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่่องเม็กนำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชำป่างาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจันทบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครูร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ฿กษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อเข้าศึกษาการดำเนินงานจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.กาฬสินธุ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมเมืองเรืองแสง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นายวรพงษ์ สุโคตร และนางสาวอังสุมาลิน สาระสุข เข้าร่วมงานต้อนรับ นางสุนันทา มิตรงาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเยี่ยมชมสิ้นค้า เมืองเรืองแสง ช่องเม็ก

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธี


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ อำเภอสิรินธร
วันทืี่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  ณ ห้องประชุม อำเภอสิรินธร 

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สปป.ลาวเยี่ยมร.ร.ตชด.แก่งศรีโคตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายประเสริฐ  จูมลี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการประชุมทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู นักเรียน ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่ของโรงเรียนใหม่ แทนศาลพระภูมิเดิมเพื่อให้เกิดความสง่างาม

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการขยายผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมจริยธรรมข้าราชการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศํกยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "หลักสูตรการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศ฿กษา และลูกจ้างประจำ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับคณะครู แลนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน โครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อไป

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปลูกต้นตะแบก
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กร่วมกับนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำครูและนักเรียน ปลูกต้นตะแบก บริเวณพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อให้เป็นร่มเงาแก่นักเรียน จำนวน 10 ต้น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระราชินี"
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 19.00น. ณ หอประชุมช้างน้อย  เขื่อนสิรินธร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร และทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งข้อซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" โดยให้องคืกรปกครองท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้รับการตรวจสอบ ประเมินห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดกิจกรรม 9ส, การจัดการศึกษาโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับครูที่ย้าย
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี้่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางทิราวรรณ์ บุญเสริม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งครูย้าย (นางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์)
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชีี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เดินทางสู่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อทำการส่งนางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดย ดร.เพ็ญศรี บุญเดช รองผู้อำนวนการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพํฒนาการศึกษา โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความรู้จากวิทยากร 3 ท่านคือ ดร.พูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, ดร.เสาวลักษณ์ กมลศิลป์ และดร.มานิตย์ เหลื่อมกุมมาร ให้ความรู้กับคณะครู

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเขี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมรับฟังผลการปฏิบัติงานในด้าน MOU ต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวข้อการนำเสนอและผู้นำเสนอดังนี้ 1.ผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 4 ฝ่าย (นายประเสริฐ จูมลี) 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา (นายกฤษณ์พงศ์ วรรณทอง) 3.การดำเนินงานกิจกรรม 9ส. (นางธรรญภร ขำเพ๊ชร) 4.การดำเนินการตามแผนพัฒนาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายรมย์รวินท์ เชิดชู) 5.การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (นางสาวจิราพร มีแก้ว) 6.การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (นางบุญล้อม แก้วดอน) 7.การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา (นายสิริชัย ภูพวก) จากนั้นคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, ห้องสถานศึกษาพอเพียง, ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยเข้าศึกษาดูงานในสวนของห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 งานสวนพฤษศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งครูเข้าร่วม "อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2562" ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำความรู้มาดำเนินการโครงการสวนฑฤษศาสตร์โรงเรียนที่จะขอเข้ารับการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เรืองแสงเกมส์ 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ อำเภอสิรินธร ประจำปี 2562 "เรืองแสงเกมส์" ภายใต้แนวคิด "สามัคคีกลมเกลียว หนึ่งเดียวสิรินธร" ซึ่งเป็นกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่งนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย ของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความรู้จากนายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมตามโครงการอย่างพร้อมเพรียง

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสิรินธร" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน ควบคุมโดยนายวรชัย ยืนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ และนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายปรัชญา วงษ์ชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยโรงเรียนเบ็ตตีี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแสดง และนำเสนอการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้คณะกรรมการได้รับชม และจัดนิทรรศการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู อบจ.อุบลฯ
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟรีสอร์ท โดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความรู้จาก นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้ในเรื่อง ระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (PLC : Professional Learning Community) และนายเทพสุริยา สะอาด วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การประเมินผลงาน "ครู" เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 และในวันที่ 20 มกราคม นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร กล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวปิดการอบรม

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเมินผลงานข้าราชการครู อบจ.ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประเมินผลงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในรอบเดือนตุลาคม 2561 โดยนายกิติกร บุญเสริม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการประเมิน เพื่อขอให้มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประเมิน

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแุบลราชธานี จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2562" เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แข่งขันกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน โดย ว่าทีร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างโรงเรียน, การแข่งขันแชร์บอล, การแข่งขันวิ่งกระสอบ, การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว และการแสดงดนตรีจากวง "รวมดาว อบจ." โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการวิ่งเปรื้ยว

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีเชิดชู บูชาครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม โดยในปี 2562 นี้ พลเองประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญในวันครูคือ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียน 9ส. ได้รางวัล "ดีเด่น" 2. รางวัลโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ ได้รางวัล "ดีเด่น" 3. นายประเสริฐ จูมลี ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ระดับ "ดี" 4. นายสิริชัย ภูพวก ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 5. นายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 6.นางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดี" 7. นางวรรณดี กุลบุญญา ได้รับรางวัลครูผู้สอนกีฬาดีเด่น ประเภท "มินิมาราธอน" 8. นางพรพรรณ สมชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น "ภาษาต่างประเทศ" 9. นางบุญล้อม แก้วดอน, นายกิติกร บุญเสริม, นางทิราวรรณ์ บุญเสริม, นางทิชากร พิมพ์ทอง และนายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัล "ครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมประชุมการเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กและคณะครู เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กศน.สิรินธร ร่วมออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นางสุขุมาน พาสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิรินธร และคณะ นิเทศติดตามการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการสำรวจและร่วมเสนอแนะ, ออกแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครูร่วมต้อนรับคณะและรับฟังคำแนะนำ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูอำลานักเรียนเพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการ
วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เชิญคุณครูณัฐธิดา พรมบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ขึ้นกล่าวคำอำลานักเรียนและคณะครู เนื่องจากสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยได้ ซึ่งจะเดินทางไปรายงานตัว ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นี้ คณะครูและนักเรียนร่วมปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมชุมชนในปี 2562
 
ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี


 
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมปลูกป่าอาเซี่ยน อำเภอสิรินธรกับ เมืองโพนทอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายกิติกร บุญเสริม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมปลูกป่าอาเซี่ยน อำเภอสิรินธร ประเทศไทย กับ เมืองโพนทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกองกำลังสุรนารี ณ วัดสิรินธรวาราม (ภูพร้าว) ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิริธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รพ.สต.ช่องเม็กดำเนินการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในเขตตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานีพัฒนาที่ดินปลูกหญ้าแฝก
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์หญ้าแฝก พร้อมทั้งนำวิทยากรมาแนะนำวิธีการปลูกหญ้าแฝกให้กับคณะครูและนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ดำเนินการขุดบ่อสระน้ำและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินเกิดการทรุดตัว ทำให้ประสบปัญหาในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวนมาก จึงสามารถแก้ปัญหาหน้าดินพังพลายได้เป็นอย่างดี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา. เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ตามมติที่ประชุมมหาเถระสมาคมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งวัดในเขตการปกครองเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตามฤกษ์เวลา 09.10 – 12.00 น. โดยเจริญชัยมมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10
วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ข่องเม็ก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหสัดอุบลราชธานี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู และนักเรียนจากศูนย์การเรียนตรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา เข้ามาศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ "โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง" ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนได้เข้าชมห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ, ห้องสถานศึกษาพอเพียง, ห้องประกันคุณภาพการศึกษา, ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน, ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าชมวีดีทัศน์และชมภาพยนต์ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนน้องด้วย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร จำนวนกว่า 50 คน ในการเข้ามาศึกาาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ "โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง" ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนได้เข้าชมห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ, ห้องสถานศึกษาพอเพียง, ห้องประกันคุณภาพการศึกษา, ศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเข้าชมวีดีทัศน์และชมภาพยนต์, เข้าร้องเพลงในห้องคาราโอเกะของโรงเรียน

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้ความอนุเคราะห์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนในเขตพื้นที่
วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ให้ความอนุเคราะห์การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านบากชุม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนด้วย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง"
วันที่ 5 มีนาคม 2562 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ในการให้รถยนต์โดยสาร รับ - ส่งนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา เพื่อไปศึกษาดูงานการทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 50 คน

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------