กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2564

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564  งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศอาสา ในการนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศอาสา ในการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ นำโดย ผศ.นันทา โพธิ์คำ และดร นิคม สุวพงศ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เหล่ากาชาดพบนักเรียนทุนพระเทพฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ดำเนินการจัดแผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการติดตามผลการเรียน และความประพฤติ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 8 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเยาวชนทางสายใหม่
วันที่ 29 มกราคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ชบข.2202 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ให้กับนักรเยนโรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 22 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตขด.ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน
วันที่ 6 มกราคม 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นำโดย  พ.ต.ท.รวิภาส ศรีสุข,พ.ต.ท.ไพฑูรย์ คำงูเหลือม,ร.ต.อ.หญิง ทองเงิน พรมมี และคณะ เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คนซึ่งครูที่ปรึกษาได้รายงานผลการเรียนและบัญชีการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ให้ กก.ตชด.22 ทราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------