ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้  ดูเมน


ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้  ดูเมน
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ยังทรงยกย่องท่านผู้หญิงเบ็ตตี้  ดูเมน เป็นเสมอเช่นพระญาติผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอดซึ่งชื่อ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นชื่อพระราชทานถือเป็นสิริมงคลแก่อำเภอสิรินธรและจังหวัดอุบลราชธานี
         ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมน  ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างอเนกอนันต์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้สนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารด้วยความห่วงใยยิ่ง  คุณงามความดีของท่านทำให้ได้รับพระราชทาน "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ" เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
   
  Ѻ·ҹ˭ԧ絵 çʡաѺ
ҹ˭ԧ絵 çʡ

ҹ˭ԧ絵