กิจกรรมชุมชนประจำปี 2563
ทำบุญตักบาตรช่องเม็ก
วันที่  28 มกราคม 2564  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญตักบาตร ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยมีนายอำเภอสิรินธรเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------