แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)

แหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)

จังหวัดอุบลราชธานี พบเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ชื่อน้ำตก ห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) เป็นเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีธรรมชาติร่มรื่น

จังหวัดอุบลราชธานี  พบแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติแห่งใหม่  น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบทคอแลน  อำเภอบุญฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  น้ำตกห้วยทรายใหญ่  ลักษณะ ของน้ำตกเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลานหินลดหลั่นลงไปด้านล่างเป็นทางยาวไหลลงไปตก บริเวณหน้าผาสูงประมาณ 45  เมตร  ต่ำลงไปจะมีโขดหินน้อยใหญ่และป่าธรรมชาติปกคลุมน้ำตกเป็นภาพ ธรรมชาติที่สวยงามและมีความร่มรื่นมาก  เหมาะแก่การไปพักผักผ่อนหย่อน ใจ  ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝน ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม นอกจากนี้ยังมี ภูฝอยลม  ถ้ำขี้แกลบและช่องตา อู

ภูฝอยลม เป็นแนวติดต่อระหว่าง ประเทศไทยกับสปป.ลาว  โดยมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีความสูงที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนเป็นภูเขาที่มีความสวยงามมากเวลาขึ้นมาชมก็จะมองเห็นเมฆหมอกที่ สวยงามมาก ส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวประเภทเชิงอนุรักษ์นิยมไปท่องเทียวเนื่องจาก การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก

ภูฝอยลำ ตั้ง อยู่ท้องที่บ้าน หนองเรือ  ตำบลคอแลน  อำเภอบุณฑริก   การเดินทางมีถนนตรวจการณ์ และใช้การเดินเท้า  และที่อุทยานห้วยยอดมนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์

ถ้ำขี้แกลบ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ตาม แนวติดต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมี ทิวทัศน์ที่สวยงามและมีความสูงที่แตกต่างอย่างชัดเจน ที่อดีตเคยใช้เป็นสถานที่เก็บสะสมเสบียงอาหาร  รวมทั้งมีสถานที่ประวัติ ศาสตร์ด้านการต่อสู้(ฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดน) ตั้งอยู่ท้องที่บ้านขอนแป้น  ตำบลคอแลน   การเดินทางใช้การเดินเท้าลัดเลาะตามธรรมชาติ  เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติ สำหรับผู้สนใจ

ช่องตาอู ตั้งอยู่ท้องที่บ้าน หนองแสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก   ห่างจากบ้านหนองแสงประมาณ  8 กิโลเมตร  การเดินทางมีถนนตรวจการณ์ลัดเลาะตามธรรมชาติ  การค้าขายบริเวณ นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มาซื้อขายอาหารและสิ่งของส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้น บ้าน  อาหารตามฤดูการ

การ เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกห้วย ทรายใหญ่เดินทางไปได้ 2 เส้นทางคือเส้นทางอำเภอบุญฑริก  น้ำตกห้วยทรายใหญ่ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทาง ทิศเหนือตามเส้นทางหมายเลข 2396 ไปบ้านห้วยทราย ห่างจากตัวอำเภอบุญฑริกเป็นระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ ๒๙ มีทางแยกขวาบริเวณบ้านป่าไม้  ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต  เมื่อสุดถนนจะได้ยินเสียงน้ำตกเดินลัดเลาะป่าไปอีกประมาณ 50 เมตร  จะพบน้ำตกห้วยทรายใหญ่

ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเดินทางออกจากด่าน ชายแดนช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร เข้าสู่อำเภอบุญฑริกด้วยเส้นทาง 2396  ระยะทางห่างจากช่องเม็ก 30 กิโลเมตรเลี้ยวช้ายบริเวณสามแยกบ้านป่าไม้  ไปอีก 6 กิโลเมตรถึงน้ำตกห้วยทรายใหญ่ ตำบลคอแลน เดิมเป็นชื่อที่เรียกต้นไม้ที่มีมากในบริเวณตำบล เมื่ออพยพเข้ามาอยู่เดิมนั้นเป็นป่าดงดิบมีต้น "คอแลน" (ลิ้นจี่ป่า) ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีผลสุกและมีรสชาติคล้ายลิ้นจี่ ตำบลคอแลนก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2389

แก่งอีเขียว (น้ำตกห้วยทรายใหญ่) น้ำตก ห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-เขายอดมน เป็นน้ำตกที่สวยงาม ห่างจากอำเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหมายเลข 2369 ไปบ้านห้วยทราย เป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร ถึงกม.ที่ 29 มีทางแยกขวาไปอีก 6 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลานหินลดหลั่นลงไปด้านล่าง บริเวณร่มรื่นมีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน แม้จะไกลไปนิด แต่ความเหนื่อยจะหายเป็นปลิดทิ้ง เมื่อได้เห็นและสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาติ


 


 

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/