ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เริ่ม 15 มี.ค.นี้

นายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเวลา 06.00 - 18.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00 - 20.00 น.ทุกวัน โดยให้ดำเนินการตรวจตราการผ่านแดนให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราช อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 โดยเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคคลที่จะข้ามแดนจะต้องใช้หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนเท่านั้น ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติและดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 15 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป 

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/