ที่ตั้งสถานศึกษา


             
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อยู่ติดชายแดนไทยลาว  โดยห่างจากด่านช่องเม็กประตูสู่อินโดจีน
8  กิโลเมตร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านสวนป่า  ถนนช่องเม็ก-บุณฑริก  ตำบลช่องเม็ก   อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
34350   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย     โทรศัพท์   0–4531-8594   หรือ  0–4531-8594

เส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  มาถึงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ภายในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น